Neuronal basis of age-related working memory decline

Min Wang, Nao J. Gamo, Yang Yang, Lu E. Jin, Xiao-Jing Wang, Mark Laubach, James A. Mazer, Daeyeol Lee and Amy F. T. Arnsten Neuronal basis of age-related working memory decline 2 1 0 | N A T U R E | V O L 4 7 6 | 1 1 A U G U S T 2 0 1 1